Aanbod

Joustra Loopbaanadvies biedt loopbaanadvies zowel in groepsverband als individueel aan. Wanneer een cliënt zich bij ons aanmeldt of aangemeld wordt, krijgt deze een intake gesprek. In dit gesprek wordt een probleemanalyse gemaakt, en wordt de motivatie besproken.

Wij gaan er hierbij van uit dat een bepaalde weerstand tegen verandering, los van alle andere emoties die te maken hebben met veranderingsprocessen, vanzelfsprekend is. Door deze juist te gebruiken als aanknopingspunt voor verandering, wordt weerstand omgebogen naar acceptatie, en uiteindelijk naar motivatie en actie.

Na het intakegesprek wordt een begeleidingsprogramma op maat samengesteld, waarbij tevens het aantal bijeenkomsten wordt overeengekomen.

Zowel in de individuele- als in de groepsbijeenkomsten wordt afwisselend en naar behoefte gewerkt met gebruikmaking van:

  • Theorie
  • Therapie
  • NLP
  • Praktische oefeningen
  • Gesprekken
  • Huiswerkopdrachten
  • Zelfonderzoek met behulp van vragenlijsten en feedback. Ook bieden wij de mogelijkheid van een oriëntatietocht (zie Teamkwaliteiten outdoor).

 

De begeleiding is een liefdevol, betrokken en dynamisch proces, waarbij de betrokkene zich steeds bewuster wordt van het eigen gedrag en van eventuele belemmeringen. Daarnaast worden juist de persoonseigen kwaliteiten en talenten naar boven gehaald en wordt onderzocht in welke omgeving deze het best tot hun recht komen. Zodoende worden kwaliteiten benut en kan de medewerker zelfbewust, met meer plezier en – dus - effectiever functioneren.