Loopbaanplanning en advies

In de navolgende toelichting op onze werkwijze en werkvormen wordt een onderscheid gemaakt tussen loopbaanplanning en loopbaanadvies.

Wij beschouwen loopbaanplanning als de doelgerichte actie van een individu of groep, waarmee men een positieve verandering wil brengen in het functioneren (in de huidige- of in een toekomstige functie). De ondersteuning, in brede zin, die daarbij geboden wordt noemen wij loopbaanadvies.