De rol van de loopbaanadviseur

Door een neutrale, onpartijdige positie is de externe loopbaanadviseur in staat een vertrouwensrelatie op te bouwen met een individuele werknemer of met een groep.

Van daaruit ondersteunt zij methodisch, structureel en betrokken bij het verhelderen van persoonlijke of zakelijke belemmeringen in het (toekomstig) functioneren, waardoor deze worden weggenomen of beter te besturen zijn.

De betrokkene(n) ontwikkelen hierdoor, doelgericht, realistische en haalbare ideeën overvan hun loopbaan bij veranderde omstandigheden en -/of hun persoonlijke wensen.