Het doel van loopbaanplanning

  • Het verwerven van inzicht in eigen kwaliteiten, beperkingen, gedrag en ambities, en het vermogen deze in de werksituatie positief aan te wenden
  • Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit wanneer dat nodig of wenselijk is in de eigen functie
  • Het verkrijgen van (inzicht in-) competenties die relevant zijn in andere, eventueel toekomstige, functies, het vergroten van de mobiliteit
  • Het ontwikkelen van een persoonlijke loopbaanstrategie
  • Het maken van een stappenplan om nieuwe doelen te bereiken