Logotherapie

Logotherapie is een gesprekstherapie, ontwikkeld door prof. Frankl.
Deze therapie onderscheidt zich van andere therapieën omdat ze niet in het verleden graaft, maar praktisch, confronterend en toekomstgericht is.

De eigenlijke kern van de therapie is:

Leren antwoorden op de vragen die het leven stelt.

De therapie gaat er vanuit dat iedereen zichzelf en het eigen bestaan in een zinvol verband wil begrijpen. Dit \'begrijpen\' heeft meerdere kanten: het is zowel cognitief, intuïtief als gedragsmatig en betreft dus zowel de manier van denken, van voelen als van doen.

Wanneer iemand er niet in slaagt zichzelf in een zinvol verband te begrijpen, dan ontstaat gemakkelijk een \'existentiële frustratie\' die voedingsbodem kan zijn voor allerlei psychische, sociale of somatische stoornissen.

Door een hervonden zinvol bestaan ontstaat nieuwe energie om die stoornissen weer om te zetten in gezondheid, flexibiliteit en motivatie. Dat is het doel van de therapie.

Logotherapie is, uitgaande van ieders wil om zin in het bestaan te vinden, een op de persoonlijke zin georiënteerde cognitieve psychotherapie.
 

 

Bron en voor meer informatie: NGVH