Neurolinguistisch Programmeren

Uitgangspunten bij NLP:

De kaart is niet het gebied.

Ieder mens construeert in de loop van zijn leven een eigen model van de werkelijkheid aan de hand waarvan nieuwe informatie verwerkt wordt. De zintuiglijke waarnemingen, gevoelens en overtuigingen, taalpatronen, verbeelding en betekenisverlening spelen hierbij een belangrijke rol.

Elk mens leert op een eigen, unieke wijze de vele informatie verwerken zoals dat m.b.v. onze zintuigen tot ons komt. Zo ordenen we informatie en geven we eigen betekenissen aan feiten. Door allerlei leerprocessen krijgt die verwerking van informatie een regelmatig, herkenbaar, maar veelal ook een onbewust karakter. Zo vormt ieder mens een uniek model van de werkelijkheid.Binnen deze werkelijkheid zijn zowel belemmeringen als de mogelijke hulpbronnen voorhanden. Onbewuste patronen kunnen bewust gemaakt worden.

Het geheel is meer dan de som der delen. De mens is meer dan een optelsom van gevoel, verstand en handelen of van ziel, geest en lichaam. De drie componenten zijn op complexe wijze met elkaar verweven en werken op elkaar in.

De mens is onderdeel van een groter geheel in tijd (verleden & heden - toekomst) en ruimte. Hij is geplaatst in een context en gaat een relatie aan met zijn sociale omgeving.

Bron en voor meer informatie: NGVH